<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1593870494181848&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sluta håll fast vid parkeringshårdvara som kan ersättas av mjukvara

by Anna-Kaisa Mäkinen posted on 2017-feb-27 17:28:45 in Private Parking Providers

[fa icon="comment"] 0 Comments

När vi tänker på parkering så föreställer vi oss olika fysiska konstruktioner och objekt: parkeringshus, parkeringsautomater, bommar, kvitton, biljetter. Vissa av dem är nödvändiga men vissa av dem är rester från en tid då vi inte hade mjukvara som kunde sköta allt detta, och göra det på ett bättre sätt.

Read More [fa icon="long-arrow-right"]

ParkMan år 2016 granskat: Tillväxt, utveckling och spännande planer

by Anna-Kaisa Mäkinen posted on 2017-jan-16 12:26:15 in All Things Parking, ParkMan News, Cities and Municipalities, Private Parking Providers

[fa icon="comment"] 0 Comments

2016 går mot sitt slut och vi vill ägna en stund åt att se tillbaka på vad ParkMan har åstadkommit under de senaste 12 månaderna och, ännu viktigare, vilka stora saker vi har framför oss när vi välkomnar det nya året.

Read More [fa icon="long-arrow-right"]

Att locka förare till ditt parkeringshus i internetåldern

by Anna-Kaisa Mäkinen posted on 2017-jan-04 16:52:00 in Private Parking Providers

[fa icon="comment"] 0 Comments

Har traditionell marknadsföring dödats av den internetbaserade marknadsföringen? Enligt vissa, ja. Vad betyder det för företag som har byggts genom traditionella försäljningstrattar? Vi ser det på det här sättet: digitaliseringen har skapat sätt att förbättra din marknadsföring. Det finns ingen anledning till att upplösa dina existerande försäljningstrattar – använd teknologin till att göra dem ännu bättre.

Read More [fa icon="long-arrow-right"]

Är parkeringsmäklare de nya flygbolagsmäklarna? Nej; detta är varför

by Anna-Kaisa Mäkinen posted on 2016-dec-19 16:05:22 in Private Parking Providers

[fa icon="comment"] 0 Comments

Parkering håller på att flytta online. Det drivs mer och mer på plattformar online som för ihop förare och parkeringsleverantörer. Och precis som inom resebranschen så förekommer det mäklare. Hur skiljer sig parkeringsmäklare från resemäklare?

Read More [fa icon="long-arrow-right"]

Förstå parkeringsbranschens direkta och indirekta konkurrens

by Anna-Kaisa Mäkinen posted on 2016-dec-15 18:10:01 in Private Parking Providers

[fa icon="comment"] 0 Comments

Parkeringsföretag tävlar om kunder på två nivåer: direkt och indirekt. När de fokuserar på direkt konkurrens så finns det en risk att det sker på bekostnad av den minst lika viktiga indirekta marknadens strider.

Read More [fa icon="long-arrow-right"]