<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1593870494181848&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Att locka förare till ditt parkeringshus i internetåldern

by Anna-Kaisa Mäkinen posted on 2017-jan-04 16:52:00 in Private Parking Providers

[fa icon="comment"] 0 Comments

Har traditionell marknadsföring dödats av den internetbaserade marknadsföringen? Enligt vissa, ja. Vad betyder det för företag som har byggts genom traditionella försäljningstrattar? Vi ser det på det här sättet: digitaliseringen har skapat sätt att förbättra din marknadsföring. Det finns ingen anledning till att upplösa dina existerande försäljningstrattar – använd teknologin till att göra dem ännu bättre.

Read More [fa icon="long-arrow-right"]

Är parkeringsmäklare de nya flygbolagsmäklarna? Nej; detta är varför

by Anna-Kaisa Mäkinen posted on 2016-dec-19 16:05:22 in Private Parking Providers

[fa icon="comment"] 0 Comments

Parkering håller på att flytta online. Det drivs mer och mer på plattformar online som för ihop förare och parkeringsleverantörer. Och precis som inom resebranschen så förekommer det mäklare. Hur skiljer sig parkeringsmäklare från resemäklare?

Read More [fa icon="long-arrow-right"]

Förstå parkeringsbranschens direkta och indirekta konkurrens

by Anna-Kaisa Mäkinen posted on 2016-dec-15 18:10:01 in Private Parking Providers

[fa icon="comment"] 0 Comments

Parkeringsföretag tävlar om kunder på två nivåer: direkt och indirekt. När de fokuserar på direkt konkurrens så finns det en risk att det sker på bekostnad av den minst lika viktiga indirekta marknadens strider.

Read More [fa icon="long-arrow-right"]

Du riskerar din stad genom att ignorera trafikstockningar

by Anna-Kaisa Mäkinen posted on 2016-nov-22 17:11:15 in Cities and Municipalities

[fa icon="comment"] 0 Comments

En stad är som människokroppen. Gatunätet är stadens hjärt- och kärlsystem som ser till att staden fungerar bra när det gäller människor, trafik och företag och, ja, allting. När allt är som det ska (med andra ord, när kroppen är frisk) så finns det inga problem. Men det är när någonting inte är som det ska som problemen börjar.

Read More [fa icon="long-arrow-right"]

Hur parkering formar städer del 1 – början på det nya stadslandskapet

by Anna-Kaisa Mäkinen posted on 2016-nov-14 10:30:41 in All Things Parking

[fa icon="comment"] 0 Comments

Parkering har haft en mycket större effekt på stadslivet än vad vi inser. Även om det inte är det första man kommer att tänka på när man tänker på nyckelfunktionerna i en stad så är det i själva verket en av de definierande egenskaperna hos modern infrastruktur.

Read More [fa icon="long-arrow-right"]