<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1593870494181848&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Du riskerar din stad genom att ignorera trafikstockningar

by Anna-Kaisa Mäkinen posted on 2016-nov-22 17:11:15 in Cities and Municipalities

[fa icon="comment"] 0 Comments

En stad är som människokroppen. Gatunätet är stadens hjärt- och kärlsystem som ser till att staden fungerar bra när det gäller människor, trafik och företag och, ja, allting. När allt är som det ska (med andra ord, när kroppen är frisk) så finns det inga problem. Men det är när någonting inte är som det ska som problemen börjar.

Read More [fa icon="long-arrow-right"]

Hur parkering formar städer del 1 – början på det nya stadslandskapet

by Anna-Kaisa Mäkinen posted on 2016-nov-14 10:30:41 in All Things Parking

[fa icon="comment"] 0 Comments

Parkering har haft en mycket större effekt på stadslivet än vad vi inser. Även om det inte är det första man kommer att tänka på när man tänker på nyckelfunktionerna i en stad så är det i själva verket en av de definierande egenskaperna hos modern infrastruktur.

Read More [fa icon="long-arrow-right"]

Vad är osynlig teknologi och varför behövs det i parkeringsbranschen?

by Anna-Kaisa Mäkinen posted on 2016-nov-07 13:48:03 in Cities and Municipalities

[fa icon="comment"] 0 Comments

Det allra viktigaste i teknologi nuförtiden är osynlighet – du ser det inte, men det är där hela tiden och med allt du gör. Precis som med vilken bransch som helst, måste parkeringsbranschen anta begreppet osynlig teknologi för att överleva i den digitala världen.

Read More [fa icon="long-arrow-right"]

Crowdsourcing vs sensorer: Hur man framgångsrikt hanterar gatuparkering

by Anna-Kaisa Mäkinen posted on 2016-okt-31 10:37:48 in Cities and Municipalities

[fa icon="comment"] 0 Comments

Parkeringsbranschen har länge försökt lösa problemet med att reda ut hur många personer som parkerar, var och när, och hur många lediga platser det finns vid ett specifikt tillfälle. Crowdsourcing (att ta hjälp från många andra parter för att lösa problem) erbjuder en lösning som är både kostnadseffektiv och korrekt jämfört med tidigare försök.

Read More [fa icon="long-arrow-right"]

5 skäl till varför parkeringsskyltar är dåliga

by Anna-Kaisa Mäkinen posted on 2016-okt-13 11:49:56 in Cities and Municipalities

[fa icon="comment"] 0 Comments

Parkeringsledning har traditionellt sett gjorts via trafikskyltar – och så är det än idag. I den digitala era vi idag lever i, verkar det konstigt att information fortfarande ges via hårdvara, speciellt när det fungerar så dåligt.

Read More [fa icon="long-arrow-right"]