Nykypäivänä markkinoilla on useampi pysäköintisovellus helpottamassa autoilijoiden kohtaamia haasteita pysäköinnissä. Yleisiä pysäköinnin kipukohtia voivat olla esimerkiksi pysäköintipaikan löytäminen tai maksuautomaatin paikantaminen. Onneksi nykyään markkinoilla on useampi pysäköintisovellus ratkaisemassa kyseisiä kipukohtia. Lisäksi mobiilipysäköinnin avulla kaupungit saavat enemmän dataa päätöksentekoon sekä keräävät tehokkaammin pysäköintivaroja. Kuinka suosittuja pysäköintisovellukset sitten ovat Suomessa?

Tutkimme mobiilipysäköinnin suosiota analysoimalla mobiilipysäköinnin käyttöastetta (engl. user adoption rate) eri kaupungeissa. Käyttöasteella tarkoitetaan mobiilipysäköinnin osuutta kaikista pysäköinneistä. Tulokset osoittavat Helsingissä olevan korkein käyttöaste, sillä 90% pysäköintimaksuista tapahtuu mobiilisovellusten välityksellä. Turussa vastaava aste on 70%. Lisätietoa tuloksista ja niiden merkityksestä löydät alta.

Mobiilipysäköinnin käyttöaste
Oheisessa taulukossa on mobiilipysäköinnin käyttöaste eri kaupungeissa ympäri Suomen. Digitalisaatio on vahvasti näkyvillä Helsingissä, jossa mobiilipysäköinnin käyttöaste on yli 80%.

Mitä hyötyä on mobiilipysäköinnistä?

Useimmissa kaupungeissa on tavoitteena vähentää maksuautomaattien määrää jatkuvan huoltamisen ja rajallisen käyttöikänsä vuoksi. Kaupungit säästävät kuluissa ja saavat enemmän pysäköintiin liittyvää dataa ottamalla mobiilimaksut käyttöön. Lisäksi autoilijat saavat useamman maksuvaihtoehdon, mikä tekee heidän pysäköintikokemuksesta mielekkään.

Kilpailu digitalisaation ajurina

Nykyisin markkinoilla on useampi laadukas mobiilisovellus. Esimerkiksi Helsingissä on hyödynnetty tätä pysäköintisovellusten korkeasti kilpailtua markkinaa, sillä sovellusten välinen kilpailu sallitaan. Tällöin sovellusten kehittäjät (ParkMan, EasyPark, Moovy jne.) voivat vapaasti kilpailla asiakkaistaan. Markkinoilla oleva kilpailu vie kohti korkeampaa mobiilipysäköinnin käyttöastetta, sillä käyttäjillä on vapaus valita mitä pysäköintisovellusta käyttää, ja sovelluksen kehittäjät markkinoivat sovelluksiaan aktiivisesti.

Mobiilimaksamisesta hyödytään myös pysäköintihalleissa

Niin kutsutut free-flow pysäköintjärjestelmät ovat antaneet myös pysäköintihallien omistajille mahdollisuuden avata pysäköintihallinsa “koko kansalle”. Esimerkiksi Europark on ensimmäisenä kansallisena pysäköintioperaattorina antanut kuluttajille mahdollisuuden valita mitä sovellusta tai maksutapaa käyttää. Samalla Europark luo pysäköinti sovellusten kehittäjille mahdollisuuden ohjata autoilijat halleihin ja pysäköintihallien käyttöasteet nousevat. Free-flow järjestelmiä toimittaa Suomessa muun muassa Simplyture ja 2park.

Parkkipaikan varaaminen etukäteen
Esimerkiksi ParkMan antaa autoilijoille mahdollisuuden varata parkkipaikka halleista jo ennen saapumista, ja voin näin ohjata autoilijat halleihin tehokkaasti.

Johtopäätökset

Kiristynyt kilpailu pysäköintisovellusten välillä on luonut kaupungeille ja pysäköintihallien omistajille hyvän aseman. Kannustamme kaupunkeja ja pysäköintihallien omistajia avaamaan porttinsa kaikille pysäköintisovelluksille. Se lisää todistetusti myyntiä ja nopeuttaa digitaalisaatiota. Kaupungit säästävät kustannuksissa ja autoilijat saavat vapaasti käyttää itselleen tuttua sovellusta.

Oletko kiinnostunut pysäköintialan uutisista? Tilaa blogipäivityksemme sähköpostiisi! Älä murehdi –voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

ParkMan on pysäköintisovellus autoilijoille pysäköinnin etsintään sekä maksuun. Lue kuinka ParkMan voi auttaa sinua!