En by er som den menneskelige kropp. Veinettverket er sirkulasjonssystemet av byen som gjør at den fungerer optimalt når det kommer til folk, trafikk, forretninger og alt annet. Når ethvert aspekt er i orden (med andre ord når kroppen er sunn og frisk), er det ingen problemer. Når noe ikke stemmer starter helseproblemene.

Strømmen av trafikk er som blodstrømmen i den menneskelig kropp

Veiene i en by er som blodårene i vår kropp. Nøyaktig som blodårene sirkulerer blod rundt i kroppen, og medhenter oksygen, sirkulerer veiene folk og forretning – det som gjør at byens økosystem blir levende og som holder den i livet fra dag til dag.

Veiene tillater gods, service og folk å reise fra et sted til et annet. Dette for å møtes, å gjøre forretninger, og for å forsterke økonomien som helhet. Jo færre hinder det er fra å bevege seg fra plass A til plass B, jo bedre føler kroppen seg (i dette tilfellet byen), og den fungerer bedre.

For å maksimere levedyktighet, tilgjengelighet og progresjon, behøver veinettverket å fungere godt for å tillate en jevn flyt av mobilitet. Nedenfor ser du den konstante og jevne flyten av parkering i sentrale København. Den illustrerer hvordan en by er sannelig en bevegende maskin som bare går og går og går:

For å håndtere bylivet samt tillate den å blomstre, utvikle seg, og skape glade beboere, må en by greie å håndtere stresset på sitt veinettverk hver dag i året.

Jo større byen er, jo større risiko løper den på å ha et sirkulasjonsproblem

De fleste av oss vet at en av de større helserisikoene er tette arterier. Når blod ikke kan flyte fritt, så vil den menneskelige kropp ikke overleve.

Når byer blir større så økes stresset på veiene og transportbehovet blir større. Offentlig transport blir bygget ut og ekspandert, større motorveier og adganger inn til byen blir annlagt, og byens indre kjerne og nettverk blir optimalisert med det hensyn å redusere presset på trafikken så mye som mulig.

Dette er nødvendig ettersom når opphopning i gatene først skjer, så vil byen streve med å funke. Mobilitet er lik vitalitet for byer. Folk behøver å dra til steder, gods behøvs å transporteres til hvor dem trengs, og forretninger er avhengig av transport. Og vi har ikke enda medregnet innkommende og utgående trafikk. Opphopning for en by er hva blokkerte vener er for kroppen – en stor fare.

Blokkert flyt av trafikk betyr trøbbel for hele byen

Akkurat som tette arterier ikke bare påvirker nabocellen men hele kroppen, så påvirker dysfunksjonell trafikk og flaskehals trafikk hele byen og næromliggende områder.  

Stansen i mobilitet forårsaker at hele byen stopper å fungere godt, og som kroppen er det flere symptomer som oppstår:

  • Biler som bare står stille forurenser luften og forgifter miljøet.
  • Viktige offentlige tjenester kommer til en brå stans – i et nødstilfelle når ikke ambulanser et sted i tide fordi veien er opphopet og kaotisk.
  • Mye energi går til å håndtere problemene i stedet for å fokusere på det som får byen til å blomstre og vokse.

Til tross for at dysfunksjonell trafikk har øyeblikkelige effekter som sløs av tid, skaper den også langtvirkende konsekvenser.

Med dårlig håndtering av trafikk dør byen sakte. Opphopning reduserer ned flyten av livlighet som går inn i bykjernen, forretninger reduseres, folk flytter bort, og ting bare slutter å fungere. Når byens (helse) risiko ikke er vedlikeholdt, er resultatene destruksive i det lange løp.

En stor fare er et dårlig parkeringssystem

Det er estimert at 30 % av byens trafikk består av bilister som kjører rundt og ser etter en ledig parkeringsplass. Dette har en stor innvirkning på den allmenne flyten av bytrafikk, og dette er ikke bra.

Når bilister kjører rundt for en parkeringsplass, så:

  1. Blokkerer de veien for resten av trafikken og skaper dermed en kumulativ effekt på hele veinettverket (opphopnings effekten)
  2. Skaper en enorm mengde med utslipp når dem starter og stopper hele tiden, og kjører i lav fart.
  3. Når dem først finner en plass, så holder de på denne så lenge som overhodet mulig – som forhindrer et naturlig bytte av biler og personer som ønsker å nå steder og forretninger
  4. Med alle argumenter oven bidrar dette til opphopning, og forstyrrer den allmenne mobiliteten i byen både på kort og langt sikt

Akkurat som i blodstrømmen så tar det kun en blokk for å stenge ned hele systemet. Parkering er ikke den eneste tingen som forårsaker opphopning, men er en av de tingene som må funke. Ellers får byen store utfordringer. Jo større byen er, jo større problemer. Likeledes behøvs det en effektiv løsning.

Byer bør alltid ta sikte på å bedre mobilitet for å holde seg i livet og velfungerende

Som i den menneskelige kropp er en by sammensatt av mangen ulike deler som sammen forsikrer hverdagslig virke. Hvis noe så uhyre viktig som flyt av blod, eller en trafikkork oppstår, vil hele systemet stoppe opp og kollapse. Såklart er dette ikke det store bildet, men er en signifikant faktor for byers funksjon, puls, pust og utvikling. Å sørge for en forsvarlig og  effektiv parkering eliminerer en risikofaktor fra ligningen.

Byer behøver alltid å strebe etter en mer effektiv måte å gjøre trafikk bedre for alle, smidigere, enklere og mer fleksibel – dette er måten å holde byer velfungerende.

Ikke gå glipp av nye poster! Følg oss Facebook, Twitter og LinkedIn  for å alltid få siste nytt vedrørende parkeringsindustrien og smarte byløsninger

ParkMan er en effektiv digital løsning for parkeringshåndtering, og en parkerings app for bilister som ønsker å finne og betale for en parkering.  Les hvordan ParkMan kan hjelpe deg!

Foto av “Peter Hershey“ fra Unsplash/CC