Tillgänglighet är nyckeln när det gäller stadsplanering. De två faktorer som utgör tillgänglighet är avstånd och mobilitet – folk vill kunna ta sig till platser, och de vill antingen ha dem nära eller kunna ta sig till dem så snabbt och obesvärat som möjligt. När detta kan åstadkommas med så lite ekologisk och ekonomisk belastning som möjligt, då går det att komma så nära den ideala stadsplaneringen som möjligt. Det är bara naturligt att kombinationen av den fysiska och informationsinfrastrukturen är i centrum för att förbättra tillgängligheten.

1. Skapa teknik både för staden och dess invånare

Tekniska innovationer kan gynna både allmänheten och staden i sig. Därför måste man tänka på behoven hos båda de sidorna när man strävar efter förbättrad tillgänglighet. Även om mycket av den förenklade tekniken är osynlig för allmänheten, är det genom faktiska erfarenheter som digitala tjänster förbättrar varje individs livskvalitet. Användbar stadsprogramvara skapar nöjda invånare och hjälper stadsadministrationen att samla in värdefull information, såsom ofta trafikerade linjer i en resplanerar-programvara.

2. Underlätta användandet av kollektivtrafiken

En av de absolut viktigaste delarna för en tillgänglig stad är naturligtvis kollektivtrafiken. Tänk igenom vilka möjligheter mobila applikationer tillför för att enklare komma åt biljetter, tidtabeller och rutter. Elektronisk betalning direkt från en mobilenhet reducerar avsevärt ansträngningen hos både betalaren och mottagaren. Å ena sidan gör teknik inkommande mobilitet betydligt lättare, och å andra sidan, gör det möjligt för städer att informera folk i realtid om till exempel trafikstockningar, väderrelaterade förseningar och därmed förhindra flaskhalsar och missnöjda pendlare.

3. Introducera trafikkontroller i realtid

Privat användning av fordon är en grundläggande del av en stads tillgänglighet och trafikflöde. Teknik kan avsevärt underlätta förarens upplevelse, eftersom övervakningssystem inte bara är användbara för administrationen, utan också för förarna bakom ratten. Skyltar, hastighetsbegränsningar, varningar, vägtullar, trafikstockningar och vägarbete kan allihop kommuniceras i realtid till föraren, vilket i sin tur gör att trafikflödet flyter på mycket smidigare, tar mindre tid och inte minst blir mer miljövänligt.

4. Gör parkering enklare och smartare

Tillgängligheten av parkeringsplatser är grundläggande, men läget, vakanser och priset av lediga platser måste kommuniceras till bilförare annars kommer de inte användas till sin fulla potential. Mobila applikationer med information om parkering i realtid gör trafikflödet smidigare, snabbare och naturligtvis mindre frustrerande för invånare och besökare. De kan också hjälpa till med kontroll av trafikflödet – till exempel, för att minska privattrafik i stadskärnan kan trafiken styras till parkeringsplatser i ytterkanten av staden, där kollektivtrafiken är frekvent.

5. Skapa tjänster för fotgängare och cyklister

Tillgängligheten är inte begränsad till motoriserade fordon. En minskning eller stabilisering av VMT-nivåerna (VMT=vehicle miles traveled=miles som färdats med fordon) beror på andelen oskyddade trafikanter, de är i centrum för en miljövänlig stadsplanering. Användandet av stadscyklar, till exempel, kan avsevärt underlättas av digitala betalningar, beräkningar av hyrtiden och kartor över cykelstationer. Genom att kombinera en cykelstation med en knytpunkt för kollektivtrafik, kan cykling införlivas även i längre resor.

6. Tillgodose funktionshinder i tillgänglighetsplanering

En stad måste fungera för alla dess invånare och besökare, även de med funktionshinder. Det kan vara svårt att planera i förväg om information om terräng, trottoarer, plana parkeringar och ramper inte är tillgänglig. Om all denna information kan hittas digitalt, när man än behöver den, och folk kan se den på en karta så skulle det underlätta något enormt för funktionshindrade och äldre som är på besök i en stad. Det kan också uppmuntra till en ökad turism.

7. Sträva efter integration och användbarhet

Sist men inte minst, teknik fungerar bara om människor förstår hur den ska användas. Synlighet av de tillgängliga digitala tjänsterna och instruktioner för hur de ska användas är avgörande för både invånare och besökare. Att integrera olika tjänster under samma plattform, eller i alla fall göra det enkelt att navigera mellan dem, gör användandet mycket enklare och det garanterar att de faktiskt tas med. Genom att spåra deras användning är det lätt att samla in information om förbättring.

Missa inga uppdateringar! Följ ossFacebook, Twitter och LinkedIn för att höra det nyaste inom parkeringsindustrin och smart city management!

ParkMan är en effektiv digital lösning för parkeringsövervakare och en app för bilister och andra förare att hitta och betala för parkering. Läs mer om hur ParkMan kan hjälpa dig!

Bilden är tagen av “Dale Cruse”  från Flickr/CC