Vi vill informera dig om några förändringar som sker i vår tjänst.

Utökad säkerhet
En ny EU-förordning som heter PSD2, förkortning för Payment Services Directive Two, trädde i kraft i september 2019. Poängen med PSD2 är att göra online- och mobilbetalningar ännu säkrare än tidigare, vilket naturligtvis är bra! Det fanns fortfarande vissa tekniska begränsningar för banker och betalningsbehandlare att arbeta med, och förordningen kommer att genomdrivas till fullo den 1 januari 2021.

Hur påverkar det ParkMan?
Från och med januari, kommer tilläggandet och uppdaterandet av betalkort i ParkMan, liksom hos andra onlinetjänster och appar, att åtföljas av ett ytterligare steg. Detta nya steg kallas Stark kundautentisering och är ett sätt för banken att verifiera att det faktiskt är du som kortinnehavare som lägger till betalkortet i ParkMan. Du behöver göra den starka autentisering enbart en gång. Hur det görs beror på din bank, men verifieringsförfrågan dyker upp när du har angett kortuppgifterna i tjänsten. I många fall fungerar verifieringen på samma eller liknande sätt som när du loggar in på din nätbank.

Vad händer nu?
Vi vill att denna övergång ska gå så smidigt som möjligt och har uppdaterat våra FAQ med en liten guide. Vi har också redan nu aktiverat den här nya autentiseringsprocessen i tjänsten för att du ska kunna verifiera ditt kort direkt och därmed inte stöta på patrull vid framtida automatiska debiteringsförsök.

Om du har några frågor om denna nya förordning eller hur verifieringsprocessen fungerar kommer din bank att ha omfattande information tillgänglig på sin webbplats och kan också svara på de flesta frågor via sin egen kundtjänst. Om du har några ParkMan-specifika frågor, tveka inte att kontakta oss via någon av våra kanaler.