Uppdatering 30.4.2021: Testandet av den nya debiteringsmetoden har tagit längre tid än förväntat. Ursprungligen skulle ändringen träda i kraft från och med den 1:a maj, men skjuts nu fram till 1:a juni.

Vi vill meddela ParkMans användare om ändringar som sker i tjänsten i Finland.

Från och med 1:a juni debiteras din parkering genast efter varje transaktion

Den 1:a juni 2021 ersätter vi den hittills månatliga debiteringen med omedelbar debitering, vilket innebär att vi drar pengar för parkeringen direkt när den avslutas. På det här sättet banar vi väg för en smidigare process och parkeringsspecifik information kommer finnas tillgänglig i appen precis som förut.

Hur påverkas appens användare?

Förändringen kräver inga åtgärder av användaren och tjänstens pris förblir detsamma. Ett kvitto för varje enskild parkering kommer finnas tillgängligt i appen och per e-post. Inga ändringar sker för våra företagsanvändares jobbparkeringar.

Är du en ParkMan-användare som behöver ett kvitto för bokföring en gång per månad?

Vi förstår att denna förändring kan orsaka vissa svårigheter för några av våra användare när det gäller t.ex. bokföringsbehov. Märkväl att du fortfarande kommer att kunna begära kvitton för flera separata parkeringar via appmenyens avsnitt Parkering, detta helt gratis. Om du använder vår app för arbetsändamål och vill fortsätta få en faktura varje månad, överväg att skapa ett företagskonto. Som användare av ParkMan-företagskonto fortsätter du att få en faktura tillsammans med en kostnadsrapport automatiskt en gång i månaden. Läs mer.

Vänligen kontakta oss om du har några frågor gällande den nya processen eller något annat ParkMan-relaterat. Du hittar svar på våra ofta ställda frågor och våra kontaktuppgifter på vår webbsida.