En stad är som människokroppen. Gatunätet är stadens hjärt- och kärlsystem som ser till att staden fungerar bra när det gäller människor, trafik och företag och, ja, allting. När allt är som det ska (med andra ord, när kroppen är frisk) så finns det inga problem. Men det är när någonting inte är som det ska som problemen börjar.

Strömmen av trafik är som människokroppens blodomlopp

Gatorna i en stad är som blodådrorna i våra kroppar. Precis som blodet cirkulerar i artärerna i kroppen och tillför syre, så cirkulerar människor och företag på gatorna i en stad – och dessa saker gör stadens ekosystem levande och håller det vid liv från dag till dag.

Gator tillåter varor, tjänster och människor att ta sig från ett ställe till ett annat, att träffas, göra affärer och stimulera ekonomin. Ju färre hinder det är att ta sig från punkt A till punkt B, desto bättre känns kroppen (i det här fallet staden), och desto bättre fungerar den.

För att maximera levnadskvalitét, tillgänglighet och framgång så måste städers gatunät fungera bra för att tillåta ett jämnt flöde av rörlighet. Nedan ser du det konstanta flödet av parkeringar i centrala Köpenhamn, vilket visar att en stad verkligen är en evighetsmaskin:

För att hantera livet i en stad, och göra det möjligt för den att blomstra, utvecklas och producera lyckliga invånare, måste en stad kunna hantera belastningen i sitt gatunät varje dag året runt.

Ju större en stad är, desto större risk är det att den får hjärt- och kärlsjukdomar

Så vi vet att en av de största hälsoriskerna är blockerade artärer. När blodet inte kan cirkulera så överlever inte människokroppen.

När städer växer och blir större, blir belastningen på gator och transport större. Lokaltrafik byggs och utökas, större motorvägar och infarter till städer byggs, och vägnäten i stadskärnan optimeras för att minska friktionen i trafiken så mycket som möjligt.

Det är nödvändigt eftersom när gator blir överbelastade så måste staden kämpa för att överleva. Rörlighet är lika med livskraft för städer. Människor måste ta sig till ställen, varor måste bli transporterade dit de behövs och företag förlitar sig på transporter. För att inte nämna in- och utgående trafik. Trafikstockningar för en stad är vad tilltäppta artärer är för en kropp – en stor fara.

Blockerat trafikflöde betyder problem för hela staden

Precis som att en tilltäppt artär inte bara påverkar granncellerna utan hela kroppen, så påverkar dysfunktionell trafik och flaskhalsar hela staden och närliggande områden.

Stoppet i rörlighet gör att en stad slutar fungera bra och, precis som med kroppen, uppkommer det flera symptom:

  • Bilar på tomgång förorenar luften och förgiftar miljön.
  • Kommandon fungerar inte – vid en nödsituation kan inte en ambulans komma fram i tid för att gatorna är överbelastade och kaotiska.
  • Det går åt energi till att hantera problem istället för att hitta nya lösningar som kan få staden att frodas och växa.

Även om dysfunktionell trafik har en omedelbar effekt såsom tidsspill så skapar det även långsiktiga effekter.

Med dålig hantering av trafiken så kommer staden sakta dö. Trafikstockningar saktar ner flödet av livlighet till stadskärnorna, och företag saktar ner, människor flyttar och saker fungerar bara inte. När en stads (hälso)risker inte ses till, blir resultatet på lång sikt förödande.

En stor fara är ett dåligt parkeringssystem

Det uppskattas att 30 % av trafiken i en stad består av förare som åker runt och letar efter en ledig parkeringsplats. Det har en enorm inverkan på hela stadstrafikflödet, och det är inte bra.

När bilförare åker runt och letar efter en parkeringsplats så:

  1. Blockerar de vägen för resterande trafik, en växande effekt på hela vägnätet (det byggs på mer och mer problem)
  2. Orsakar de enormt mycket utsläpp från att konstant starta och stanna, och genom att köra långsamt
  3. När de äntligen hittar en plats så håller de fast vid den så länge som möjligt – och hindrar därmed ett naturligt byte av bilar och människor som tar sig till företag
  4. Med ovanstående bidrar de till trafikstockningar och stör hela stadens rörlighet – både kort- och långsiktigt

Bilden nedan visar hur parkeringar blockerar Helsingfors stadskärna (och detta är en stad med 500 000 invånare – så du kan föreställa dig detta multiplicerat med 10 eller 100):

Varför städer behöver göra sig av med trafikstockningar
Karta över Helsingfors centrum visar trafikstockningar

Precis som i blodomloppet, så krävs det bara en blockering för att stänga ner hela systemet. Parkering är inte det enda som orsakar trafikstockningar, men det är en av de saker som bara måste fungera, annars står staden inför stora problem. Ju större stad, desto större problem. Och desto större är behovet efter en lösning.

Städer bör alltid sikta på bättre rörlighet för att fungera och hålla sig levande

Precis som människokroppen är en stad uppbyggd av oändligt många komponenter som tillsammans ser till att det dagliga livet fungerar. Om någonting så avgörande som blodflöde, eller trafikflöde, klantas till, så slutar hela systemet att fungera. Naturligtvis är det inte hela helheten, men en viktig faktor i vad som gör att städer fungerar, pulserar, andas och utvecklas. Genom att ta hand om parkering, elimineras effektivt en stor riskfaktor från ekvationen.

Städer behöver alltid sträva mot att göra trafiken bättre, mjukare, enklare och mer flexibel – det är så man håller städer friska.

Missa inga uppdateringar! Följ ossFacebook, Twitter och LinkedIn för att höra det nyaste inom parkeringsindustrin och smart city management!

ParkMan är en effektiv digital lösning för parkeringsövervakare och en app för bilister och andra förare att hitta och betala för parkering. Läs mer om hur ParkMan kan hjälpa dig!

Bilden är tagen av “Peter Hershey”  från Unsplash/CC